Lungskyddande ventilation på Op

NEJMarticle

Intressant artikel från augustinumret av NEJM: “A trial of intraoperative low-tidal-volume ventilation in abdominal surgery”.

Då ventilation enligt ARDSNet-protokollet (låg tidalvolym, högre PEEP, låga platåtryck) blivit standardbehandling för ARDS-patienter (och även verkar minskar risken för att utveckla ARDS på post-op eller IVA) ville författarna undersöka om samma vinster kunde ses hos kirurgiska patienter. 400 patienter planerade för större abdominell kirurgi (ca 80% malignitet) med op-tid >2 h randomiserades till att ventileras med

1. Tidalvolym 6-8 ml/kg, PEEP 6-8 cm H2O samt rekryteringar till 30 cm H2O i 30 s varje halvtimme.

2. Tidalvolym 10-12 ml/kg, 0 PEEP och ingen lungrekrytering.

Det fanns inga skillnader i ASA-klass, BMI (medel 24,8) eller sjukdomsbörda mellan grupperna.  Primär endpoint var större pulmonella/extrapulmonella komplikationer efter 7 d, 10,5% i interventionsgruppen (n=21) jämfört med 27,5% (n=55). Siffrorna såg likadana ut efter 30 d. Interventionsgruppen krävde NIV post-op i lägre utsträckning (4,5% jfr med 14,5%). Det fanns ingen skillnad i 30 d-mortalitet mellan grupperna.

Följande reviewartikel i Acta 2012 betonar också vikten av kombinationen rekrytering+PEEP för att förebygga atelektas och postoperativa lungkomplikationer, och går även in på effekterna av hög FiO2 på atelektasutveckling. Studierna man hänvisar till rekommenderar dock ett tryck på minst 40 cm H2O för att motverka lungkollaps.

Sammanfattningsvis verkar en lungskyddande ventilatorstrategi ha betydelse för postoperativa komplikationer hos normalviktiga patienter vid större kirurgi, även om kontrollgruppens respinställningar känns avlägsna från svenska förhållanden.

Advertisements
This entry was posted in Ventilation. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s