Monthly Archives: October 2013

Tungviktsföreläsningar: “Defining the goals of resuscitation”

En serie av fyra inspelade föreläsningar från Society of Critical Care Medicine om målstyrd vätskebehandling intraoperativt och vid sepsis. Mycket lyssningsvärt, av fler skäl än Derek Angus fantastiska accent.  Intressant att Manny Rivers fortfarande klamrar sig fast vid samtliga delar … Continue reading

Video | Posted on by | Leave a comment