Monthly Archives: December 2013

#FOAMed om glykokalyxen

Är det kliniskt relevant att endotel ser lurvigt ut i elektronmikroskop? Först en kort introduktionsfilm: Glykokalyxen är ett lager av negativt laddade makromolekyler (glykoproteiner, proteglykaner och GAGs) som täcker ytan av av kroppens kärl. Lagret är i genomsnitt 2mikrom tjockt … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

NEJM critical care-special

NEJM körde i höstas igång en serie med reviewartiklar om IVA-vård. Jean-Louis Vincent och Simon Finfer håller i redaktörsskapet och diverse stora namn står för innehållet. Hittills har fyra artiklar publicerats om sepsis, vätsketerapi, cirkulatorisk svikt och ventilatorbehandling  (följ länkar för pdf:er). Inte … Continue reading

Posted in Hemodynamik, Intensivvård, Sepsis, Ventilation | Leave a comment