Monthly Archives: April 2014

“Let noone enter here who is ignorant of mathematics.”

Burton Lee från Georgetown höll nyligen två sammanhängande föreläsningar om medicinsk statistik, felkällor i vetenskap och hur man kritiskt granskar forskning för Marylands Critical Care Fellowship-program. Högintressant, underhållande och pedagogiskt om saker jag aldrig fattade under utbildningen. Tyvärr går inte … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment