Hemodynamisk optimering vid leverkirurgi, fenylefrin och CO.

IMG_6276.PNG

Lawrence Weinberg var på SMACC Gold i våras och pratade om pulskonturanalys och protokoll-styrd hemodynamisk optimering vid stor kirurgi. Universell SV-optimering får en känga till förmån för individualiserade mål för optimal CO. Intressant ur ett Huddinge-perspektiv då mycket av materialet gäller just leverresektioner. Bra att följa med i slideshowen då mycket av datan presenteras där:

 

IMG_6270.PNG

Podden innehåller även en utvikning om fenylefrins effekter på cardiac output och hur analys av pulstrycksvariation kan avgöra om CO går upp eller ner av α-agonism. Enligt material från djurstudier verkar ett ΔPP på >16,4% vara högkänsligt och specifikt för att få en ökad hjärtminutvolym av venokonstriktion (artikel från 2012 i J Appl Physiol). Länkar också till en mycket bra review i A&A om α-agonisters fysiologiska effekter (från Emilie Kiraly).

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s