Monthly Archives: February 2015

PROPPR, mer massiv transfusion och fibrinogen vid PPH.

Proportionerna mellan blodprodukter vid massiv transfusion har tidigare grundats på observationell data, där mortalitetsvinsten med en 1:1 plasma/erytrocyt-ratio sannolikt överdrivits pga survivor bias (patienter med svårast skador hann inte få plasma innan dom dog). David Anderson sammanfattar tidigare evidens för … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Anestesi-FOAM från Stanford

Anesthesia illustrated är ett open access-projekt av Larry Chu (@larrychu) och Kyle Harrison, två anestesiologer från Stanford. Sidan innehåller mängder av bra saker, t.ex… Flashcards för kognitiv avlastning vid ACLS/krishantering. Allt finns gratis för nedladdning eller iOS-appen ACLS Emergency AIDS. TRE … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment