Monthly Archives: May 2014

What is possible, what is reasonable, what is best

Föreläsningarna från SMACC Gold har börjat dyka upp! Ljudupptagningar finns på deras iTunes-podcast och länkar till filmer läggs upp löpande på ICN. Bäst hittills är utan tvekan panelsamtalet om vårdnivå, behandlingsbegränsningar, svåra samtal och palliation. Nödvändig lyssning. Panel – What … Continue reading

Posted in Podcasts, Uncategorized | Leave a comment

OPTIMISE: det slutgiltiga svaret på perioperativ GDT?

Att maximera cardiac index/oxygen delivery under kirurgi har varit ett populärt forskningsämne inom anestesi sedan PA-katetern slog igenom under 1980-talet. William Shoemaker noterade i flera artiklar att patienter som perioperativt lyckades uppnå supranormal DO2 klarade sig bättre än andra, och … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nya ultraljudsappar

SonoSupport finns till iPhone/iPad och kostar pengar. Helt okej då den är väldigt heltäckande och kan användas som grundläggande lärobok. Tillför dock inte så mycket om man redan har Introduction to Bedside Ultrasound del 1 och 2 (som erbjuds gratis … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment